U kunt zich vanaf eind augustus aanmelden voor de Dag van het gedrag 2018.

De Dag van het gedrag is bedoeld voor beleidsmakers, uitvoerders, toezichthouders, wetgevingsjuristen, communicatiedeskundigen op alle overheidsniveaus en geïnteresseerden uit wetenschap, kennisinstellingen en adviesbureaus.