Voor alle vragen over de Dag van het gedrag, inclusief persvragen: Dagvanhetgedrag@minez.nl