De Rijksoverheid past steeds vaker kennis van gedrag toe in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. De gedragswetenschappen leren dat het beeld van de mens als bewuste, rationele beslisser niet compleet is. Met kennis van gedrag beleid maken betekent het breed in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het gedrag. Dit stelt de overheid in staat om beleid slimmer en effectiever in te richten.

Om de resultaten van de jongste initiatieven van de Rijksoverheid te delen, kennis te delen over gedragskennis en beleid en inspiratie om zelf aan de slag te kunnen te bieden organiseerde BIN NL op donderdag 23 november 2017 een eerste 'Dag van het gedrag'.

Het verslag van de Dag vindt u hier.

Deelsessies

Er waren volop deelsessies over kennis, beleid en kunst en was veel ruimte om elkaar te spreken, de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) presenteerde haar jaarlijkse publicatie (de Preadviezen) en BIN NL zijn eerste overzicht van activiteiten, resultaten en plannen. Daarnaast was er voldoende ruimte om over de sessies na te praten en te netwerken.

Voor wie

De Dag van het gedrag was voor beleidsmakers, uitvoerders, toezichthouders, wetgevingsjuristen en communicatiedeskundigen op alle overheidsniveaus en voor geïnteresseerden uit wetenschap, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Doel

De Dag had tot doel verdere kennisdeling, nieuwe inzichten en perspectieven op het vlak van gedragskennis te bewerkstelligen, het onderlinge netwerk te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.