De Rijksoverheid past steeds vaker kennis van gedrag toe in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. De gedragswetenschappen leren dat het beeld van de mens als bewuste, rationele beslisser niet compleet is. Met kennis van gedrag beleid maken betekent het breed in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het gedrag. Dit stelt de overheid in staat om beleid slimmer en effectiever in te richten.

Om de resultaten van de jongste initiatieven van de Rijksoverheid te delen, kennis te delen over gedragskennis en beleid en inspiratie om zelf aan de slag te kunnen te bieden organiseert BIN NL op donderdag 18 oktober 2018 de tweede 'Dag van het gedrag'.

Het verslag van de Dag 2017 vindt u hier.

Deelsessies

Een overzicht van de deelsessies vindt u hier.

Voor wie

De Dag van het gedrag is voor beleidsmakers, uitvoerders, toezichthouders, wetgevingsjuristen en communicatiedeskundigen op alle overheidsniveaus en voor geïnteresseerden uit wetenschap, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Doel

De Dag heeft tot doel verdere kennisdeling, nieuwe inzichten en perspectieven op het vlak van gedragskennis te bewerkstelligen, het onderlinge netwerk te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.