Organisatie 2018

De werkgroep van de Dag is in handen van:

  • Lisanne Grimberg, ministerie van OCW, voorzitter
  • Thomas Dirkmaat, ministerie van EZK
  • Maureen Turina, ministerie van VenJ
  • Aletta Bos, ministerie van EZK
  • Irene Kees, ministerie van EZK
  • Marcia Dobber, ministerie van EZK
  • Femke Breukels, RVO

Vlnr: Lisanne Grimberg, Maureen Turina, Thomas Dirkmaat, Femke Breukels, Aletta Bos en Irene Kees