Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS)

Voor het middagprogramma werkte BIN NL samen met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS).

KVS svg