Organisatie

De organisatie van de Dag was in handen van een werkgroep van BIN NL. De werkgroep bestaat uit:

  • Hanne Bikker, ministerie van BZ, voorzitter
  • Thomas Dirkmaat, ministerie van EZK
  • Senna Maatoug, ministerie van SZW
  • Lisanne Grimberg, ministerie van OCW
  • Marijke Houwelingen, ministerie van FIN
  • Maureen Turina, ministerie van JenV
  • Angélique van Drunen, ministerie van AZ
  • Irene Kees, ministerie van EZK
  • Simon van der Staaij, ministerie van BZ
  • Maya Aumaj, ministerie van AZ
Werkgroep Dag van het gedrag

Simon van der Staaij (BZ), Angélique van Drunen (AZ), Maureen Turina (JenV), Lisanne Grimberg (OCW), Marijke Houwelingen (MinFin), Senna Maatoug (SZW) en Hanne Bikker (BZ).