Hoofdsprekers

Hoofdsprekers zijn Robert Dur, hoogleraar economie van de Erasmus School of Economics en Owain Service, Managing Director van het Britse Behavioral Insights team .

Prof. dr. Robert Dur

Robert Dur is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontwikkelt en verfijnt gedragseconomische theorieën en toetst deze in de praktijk, meestal in de vorm van een veldexperiment. De afgelopen jaren heeft hij samengewerkt met vele bedrijven, gemeenten, en ministeries om samen te leren over menselijk gedrag en zo beleid te verbeteren.

Gedragsinzichten zijn ‘hot’ binnen de Nederlandse beleidswereld. Zowel binnen de Rijksoverheid als op decentraal niveau zijn beleidsmakers de laatste tien jaar een stuk kritischer en nieuwsgieriger geworden naar hoe beleid het gedrag van burgers en bedrijven beïnvloedt. Sommige organisaties passen gedragsinzichten toe bij de vormgeving van beleid. Andere organisaties dragen ook volop bij aan de bestaande gedragskennis door het uitvoeren van beleidsexperimenten, vaak in samenwerking met onderzoekers uit de academische wereld. In deze lezing geef ik een aantal aansprekende voorbeelden van zulke samenwerkingen, onder andere op het gebied van milieubeleid en arbeidsmarktbeleid. Hoe hebben gedragsinzichten geholpen bij het vormgeven van beleid? Hoe hebben beleidsexperimenten het denken over gedrag veranderd? Er zijn veel successen te melden, maar toch ook wel wat teleurstellende resultaten. Het blijkt essentieel om breed en langdurig de vinger aan de pols te houden. Sommige beleidsinstrumenten hebben maar kortdurend effect, of alleen in bijzondere situaties. Andere instrumenten hebben belangrijke verborgen bijeffecten. Om toekomstig beleid effectiever te maken is het belangrijk om beleidsexperimenten meer te coördineren, zodat sneller en breder geleerd kan worden over de gedragseffecten van beleid.

Owain Service

Owain Service is CEO of BI Ventures. Owain was previously a Deputy Director of the Prime Minister’s Strategy Unit, where he led programmes of work on public service reform, education, energy and developed the UK’s first National Security Risk Assessment as part of the Strategic Defence and Security Review. Prior to that, Owain chaired European negotiations while at the Foreign Office during the UK Government’s 2005 Presidency of the European Union. Owain holds degrees from Cambridge and the London School of Economics and has written widely on public policy strategy and behavioural insights, having co-authored most of the team’s papers (including ‘Test, Learn, Adapt’, ‘Behaviour Change and Energy Use’ and the EAST paper).